top of page

Handledning, coachning - läxhjälp


Handledning:

Handledaruppdraget är inriktat på att hjälpa dig att hitta syfte och mål med ditt projekt och arbeta metodiskt för att nå dit. Hjälpen kan bestå av att komma med utmanande frågeställningar, att hitta en röd tråd i ett redan påbörjat arbete, eller säkerställa att komma från start till mål genom att lägga upp en genomförbar handlingsplan med tydliga deadlines. Det kan vara allt från projektarbeten i grupp eller examensarbeten individuellt. Man skulle kunna säga att det är ett externt stöd för att hålla styrfart och för att nå dina uppsatta mål.

Inriktning på projektarbete och examensarbete kan variera, allt från  musik, resor, event till teknik. Handledningstiden brukar vara mellan 30 min-1 tim per gång.

Läxhjälp:

Sker i olika ämnen(matte, svenska, religion osv beroende på årskurs), kontakta mig för mer information, även spanska nivå A1-A2 för svenska barn boende på Mallorca. 

Foto 2021-10-03 10 50 32_edited.jpg
Handledning - coachning - läxhjälp: Tjänster
bottom of page