top of page
Foto 2021-10-03 10 33 18.jpg

Föreläsare - utbildare

Projektledning

Kommunikation och Ledarskap

Jag föreläser och utbildar företag, yrkeshögskolor och högskolor, från timmar till dags- och vecko- samt månadslånga kurser. Alla kurser skräddarsys efter respektive uppdragsgivares önskemål.


Nedan finner ni ett par av de föreläsningar som jag håller regelbundet:

Projektledning:

I utbildningen går vi igenom alla delar i vad som skapar ett evenemang. Konkreta verktyg visas såsom idéskisser, projektplaner samt tidsplaneringsschema. Och inte minst projektpsykologi, flöde, logistik, uppföljning och utvärdering. Oavsett längd på utbildning så arbetar vi med fiktiva eller riktiga exempel för att det abstrakta ska bli praktiskt användbart och lättare att förstå.

Kommunikation och Ledarskap:

Personligt ledarskap börjar med dig själv. I utbildningen tar vi fasta på generella uppfattningar om ledarskap, vad ditt personliga ledarskap är, självkännedom, självinsikt, värderingar samt kommunikation via Giraffspråket och god feedback. Utmaningar som ledare och gruppsykologi, såsom Susan Wheelans modell alt FIRO.


Kurserna kan anpassas från några timmar (som en föreläsning) alternativ dagar, veckor alt som del i en kursplan med examination.

Föreläsare - utbildare: Tjänster
bottom of page